Yêu cầu KYC ICO

KYC là viết tắt của Know Your Customer, chúng tôi sử dụng nó để xác minh danh tính của bạn vì lý do bảo mật.

Khách hàng mua FNX token phải hoàn tất quá trình này trước khi token được phát hành vào ví của họ.

Quá trình này bao gồm:
–  Chụp ảnh tự sướng kèm giấy note với từ “FinanceX”

– Ảnh chụp thẻ căn cước hoặc hộ chiếu quốc gia của bạn

Quy trình KYC sẽ được mở vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2019 sau khi kết thúc ICO.

Vui lòng đảm bảo hoàn thành xác minh KYC trong những ngày này để đảm bảo bạn nhận được FNX token của bạn.