Thông báo thay đổi điều khoản cung cấp dịch vụ

Kính gửi quý khách hàng,

FinanceX xin trân trọng thông báo, chúng tôi mới cập nhật điều khoản cung cấp dịch vụ. Đài Loan sẽ là quốc gia không nằm trong danh sách các nước được chúng tôi cung cấp dịch vụ. Bất kỳ khách hàng nào đến từ Đài Loan hay truy cập hệ thống của chúng tôi từ địa chỉ IP của Đài Loan sẽ không thể sử dụng bất cứ dịch vụ nào từ ngày 20/03/2020. Các khách hàng Đài Loan được yêu cầu thực hiện KYC trong vòng 30 ngày để tiến hành rút tiền khỏi sàn FinanceX. Sau thời gian này, các tài khoản đó sẽ bị đóng lại.

Xin vui lòng đọc điều khoản dịch vụ chi tiết tại đây:

Terms of Service

Trân trọng,

FinanceX Team