THÔNG BÁO SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHÍNH SÁCH CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC (STAKING)

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHÍNH SÁCH

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CỔ TỨC (STAKING)

*Sửa đổi bổ sung ngày 29/10/2019
Chi tiết Giá trị đầu tư
từ 1000$ – 5000$
Giá trị đầu tư
từ 5000$ trở lên
Hiệu lực
Cổ tức được hưởng Từ thời điểm đăng ký
Tỷ lệ hưởng cổ tức trên giá trị đầu tư 15%/năm 20%/năm Trong 03 tháng đầu (10,11,12) dành cho nhà đầu tư đăng ký Staking trước ngày 10/11/2019.
Tỷ lệ hưởng cổ tức trên giá trị đầu tư Linh động tối thiểu 8,5%/năm Linh động tối thiểu 10,5%/năm Từ tháng 01/2020 đến hết 01 năm từ thời điểm đăng ký.
Thời điểm chi trả cổ tức lần 1 11/11/2019 11/11/2019
Thời điểm chi trả cổ tức lần kế tiếp từ tháng 01/2020 Ngày cuối mỗi tháng Ngày cuối mỗi tháng
Nhà đầu tư mua FNXS sau 11/11/2019 sẽ được trả cổ tức theo mệnh giá 0.06$/FNXS Từ ngày 11/11/2019
Trả cổ tức bằng USDT USDT

Mọi thắc mắc về chính sách vui lòng liên hệ qua địa chỉ email [email protected].

Trân trọng,
FinanceX Ltd.
Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize

 

EXCHANGE MADE SIMPLE