Thông báo nâng cấp ví IOST, STORJ, QKC, AE, LINK

FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp cho các cặp IOST, STORJ, QKC, AE, LINK bắt đầu lúc 1:00am ngày 12 tháng 3 năm 2019 (GMT ) đến 1:00am ngày 13 03/2019 (GMT).

Trong thời gian nâng cấp, FinanceX sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động gửi/rút và giao dịch của các cặp coin trên. Chúng tôi khuyến cáo người dùng nên đảm bảo hoàn thành các giao dịch gửi/rút trước thời gian trên.
FinanceX sẽ bảo toàn tài sản cho tất cả các tài khoản đang giữ tiền/coin trên sàn giao dịch.

Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn.

Lưu ý: Đây là thời gian dự tính và có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật quá trình nâng cấp qua các kênh thông tin của chúng tôi.

Nếu có bất cứ vấn đề và sự cố gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ [email protected] hoặc TelegramFacebookLiveChat để được hỗ trợ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE