THÔNG BÁO MỞ SÀN GIAO DỊCH FINANCEX (Đã kết thúc)

  • Thời gian    : 20/ 08/ 2018
  • Thời gian đăng kí : Bắt đầu từ ngày 14/08/2018 thông qua https://financex.io/

AIRDROPS – Chương trình Airdrop

FinanceX tặng 1000 FNX TOKENS cho 3000 thành viên đầu tiên đăng kí mở tài khoản tổng trị giá đến 12 TỶ đồng bắt đầu từ ngày 14/08/2018.

REFERRAL PROGRAM – Chương trình giới thiệu

  • Đối với người giới thiệu:

Được hưởng mức commission bằng 20% phí giao dịch trên tất cả số người mà mình giới thiệu.

Tiền commission được chuyển vào ví của người giới thiệu ngay khi phát sinh giao dịch từ người được giới thiệu.

Không có giới hạn về số người được bạn giới thiệu.

Người được bạn giới thiệu cần phải đăng kí tài khoản thông qua link giới thiệu của bạn để được tính thưởng.

  • Đối với người được giới thiệu:

Được hưởng mức chiết khấu 5% phí giao dịch trên tất cả các giao dịch của mình.

Chỉ được hưởng mức chiết khấu khi đăng ký bằng link giới thiệu Referral từ người khác.

Lưu ý: FinanceX có thể thay đổi mức mức chiết khấu (commission) và thể lệ chương trình bất kỳ khi nào chúng tôi thấy cần thiết, tùy thuộc vào các yếu tố khách quan của thị trường và điều kiện nội tại của FinanceX.

FEE – Chính sách Phí

FinanceX hỗ trợ tối đa các tiện ích cho người dùng bằng chính sách phí giao dịch vô cùng ưu đãi với VND  như sau:

           0.3%                Đối với nhà đầu tư bình thường

           0.15%               Đối với Market Maker, Miners

           0.1%                Đối với lãnh đạo thương mại, đơn đặt hàng lớn

           0%                   Đối với đại lý, một số nhà đầu tư VIP đặc biệt

COIN SUPPORT – Hỗ trợ coin

FinanceX hiện hỗ trợ BTC, BCH, LTC, ETH với các cặp Trading pair: Coin/ VND, Altcoin/ BTC và sẽ có thêm cặp Coin/ FNX (trong tháng 10).

Mỗi tháng FinanceX sẽ hỗ trợ list thêm 2 altcoins.

 

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ: https://support.financex.io

 

FINANCEX: EXCHANGE MADE SIMPLE