Thông Báo Mở Lại Giao Dịch Bitcoin Cash Trên FinanceX

Chúng tôi trân trọng thông báo Bitcoin Cash sẽ tiếp tục được hỗ trợ giao dịch trên sàn FinanceX bắt đầu từ 11:00 sáng thứ 5, ngày 13 tháng 12 năm 2018 (GMT +7). Bạn sẽ có thể giao dịch Bitcoin Cash với các thị trường VND, BTC, IDR, USDC.

Bitcoin Cash, một nhánh của mạng Bitcoin, gần đây đã được chia thành hai mạng và chuỗi khối riêng biệt: Bitcoin ABC và Bitcoin SV. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ cho mạng Bitcoin ABC và chúng tôi sẽ gọi là Bitcoin Cash (BCH).

Chúng tôi đã thêm Replay Protection để hỗ trợ cho BCH trên FinanceX để đảm bảo các giao dịch có hiệu lực trên nhánh blockchain Bitcoin ABC. Bất kỳ loại tiền điện tử nào được gửi tới FinanceX qua một blockchain khác mà chúng tôi không hỗ trợ, chẳng hạn như Bitcoin SV (BSV, BCHSV…), sẽ không hợp lệ và không thể phục hồi.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE