Thông báo bảo trì ví IDR

Xin chào các FinanceXers, 

Chúng tôi đang làm việc với các ngân hàng liên kết tại Indonesia để tiến hành việc bảo trì đối với ví IDR của chúng tôi.
Chi tiết:

  • Các FinanceXers vẫn có thể gửi IDR để giao dịch mua/bán coin tại FinanceX.
  • Các lệnh rút IDR sẽ bị tạm dừng cho tới khi hoàn thành bảo trì, các lệnh rút hiện đang chờ xử lý sẽ được thực hiện sau khi quá trình bảo trì kết thúc.
  • Thời gian:  Từ 20:00 (UTC +7) ngày 13 tháng 7 năm 2019 đến 20:00 (UTC +7) ngày 16 tháng 7 năm 2019 thời gian có thể thay đổi trong quá trình bảo trì, hãy theo dõi quá trình bảo trì qua các kênh truyền thông của chúng tôi. 

FinanceX xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn. 

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE