FinanceX thay đổi tỷ lệ giảm phí giao dịch bằng đồng FNX

Xin chào các FinanceXers,

Như trong Whitepaper của chúng tôi, FinanceX sẽ điều chỉnh tỷ lệ giảm giá phí giao dịch khi sử dụng FNX Token từ 50% xuống còn 20%.
Chi tiết: 

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 00:00 AM (UTC) 15 tháng 07 năm 2019 đến ngày 14 tháng 01 năm 2020.
  • Tỷ lệ giảm giá phí giao dịch: 20%.

Để sử kích hoạt tính năng thanh toán phí bằng FNX hãy đảm bảo các điều kiện sau:

  • Số dư FNX trong tài khoản >= số tiền phí giao dịch trên mỗi lệnh.
  • Nút kích hoạt tính năng trả phí bằng FNX ở trạng thái “ON“.

Hướng dẫn kích hoạt tính năng trả phí bằng FNX Token.

Xem thêm các Ưu đãi giảm phí khác tại FinanceX.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

FINANCEX – EXCHANGE MADE SIMPLE