FinanceX niêm yết ZIL, OMG, ZEC và BAT

FinanceX chính thức niêm yết 4 token: BAT, ZIL, OMG, ZEC từ 10h ngày 26/01/2019.

Tất cả các token trên đều có các cặp giao dịch tại thị trường VNĐ và BTC.

Thông tin về các token

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ [email protected] để thảo luận thêm.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE