FinanceX niêm yết trên Coinhills và CoinGecko

Xin chào,

Chúng tôi xin thông báo sàn giao dịch Fiat FinanceX và FNX token được niêm yết trên Coinhills và CoinGecko.

Chi tiết thông tin xem tại:

Coinhills

Sàn FinanceX: https://www.coinhills.com/market/exchange/financex/

FNX token: https://www.coinhills.com/market/-fnx/financex/

CoinGecko

Sàn FinanceX: https://www.coingecko.com/en/exchanges/financex?utm_content=financex&utm_medium=search_exchange&utm_source=coingecko

FNX token: https://www.coingecko.com/en/coins/financex-token?utm_content=financex-exchange&utm_medium=search_coin&utm_source=coingecko