FinanceX chính thức niêm yết USDC

FinanceX – Sàn giao dịch tiền điện tử crypto-VNĐ, chính thức niêm yết đồng stablecoin USDC bắt đầu từ 10h00 ngày 12/12/2018  giúp các nhà đầu tư có thể nạp/rút USDC..

Đây sẽ là sàn giao dịch đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ cặp giao dịch USDC/VNĐ.

Ngoài ra, FinanceX sẽ cung cấp USDC với các cặp giao dịch BTC, ETH, LTC, BCH và LTC.

Thông tin về:

Cảnh báo: Đầu tư tiền điện tử có sự rủi ro cao. Hãy cân nhắc thận trọng trước khi đưa ra quyết định. FinanceX sẽ chọn lọc niêm yết những đồng coin uy tín, chất lượng nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về khoản đầu tư lỗ của bạn nếu xảy ra.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE