Tôi Có Thể Xem Chi Phí Của Mình Ở Đâu?

Bạn có thể tham khảo biểu phí của FinanceX tại đây.

Nếu bạn muốn xem chi tiết phí của mỗi lần giao dịch, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập FinanceX
  2. Tại phần lệnh trên đầu trang chọn “Lịch sử lệnh” -> chọn “Chi tiết”

Was this article helpful?

Related Articles