Tôi Có Thể Sử Dụng Tài Khoản FinanceX Của Mình Làm Ví Để Mua Hàng Không?

Bạn không thể dùng ví FinaneX để mua hàng, ví FinanceX được thiết kế cho mục đích giao dịch. Chúng không được phát triển và cũng không có ý định thay thế ví cá nhân. Ví cá nhân thích hợp cho các giao dịch có mục đích sử dụng chung, bao gồm cả mua hàng.Nếu bạn có ý định thanh toán thường xuyên hoặc giao dịch theo thời gian, bạn phải sử dụng ví cá nhân.

Ví financex không được thiết kế để lưu trữ lâu dài. Ví cá nhân được thiết kế cho trường hợp sử dụng này và sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu đó. Ví financex được thiết kế cho hoạt động cao, sử dụng thường xuyên và giao dịch thông thường, không lưu trữ.

Was this article helpful?

Related Articles