Tại Sao Lệnh Rút Tiền Của Tôi Bị Hủy?

Những lý do phổ biến nhất là:

  • Việc rút tiền bị hủy thường xuyên nhất xảy ra do người dùng không xác nhận việc rút tiền thông qua liên kết được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản FinanceX của người dùng. Người dùng có 45 phút để xác nhận yêu cầu rút tiền của họ trước khi việc yêu cầu rút tiền tự động hủy.

Khi lệnh rút tiền không được xác nhận kịp thời, yêu cầu sẽ tự động bị hủy bởi nền tảng.

Có thể email xác nhận đã vô tình được chuyển vào thư mục spam của tài khoản email. Vui lòng đảm bảo xác minh xem email xác nhận chưa được chuyển vào thư mục spam hay đã được di chuyển đến một thư mục khác do bộ lọc mà ứng dụng email của bạn bật.

Vui lòng gửi lại yêu cầu rút tiền và xác nhận qua liên kết trong email xác nhận. Nếu bạn vẫn gặp sự cố sau khi làm theo các bước này, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khắc phục sự cố.

 

Was this article helpful?

Related Articles