Tag XRP khi gửi/rút Ripple(XRP)tại FinanceX

1. GỬI RIPPLE (XRP)


Khi bạn tạo một địa chỉ gửi Ripple (XRP) trong tài khoản khoản FinanceX của bạn, một mã Tag XRP cũng sẽ được tạo. Mã này là phần thông tin bổ sung khi bạn thực hiện gửi Ripple tới địa chỉ ví Ripple (XRP).

Tại FinanceX tất cả các tài khoản sẽ cùng chung một địa chỉ ví Ripple (XRP):

rw2ciyaNshpHe7bCHo4bRWq6pqqynnWKQg

Do đó, mỗi tài khoản FinanceX sẽ có một mã Tag XRP duy nhất chỉ định cho địa chỉ ví nhận Ripple của tài khoản đó.

Ví dụ mã Tag XRP:    123456789

Khi bạn gửi XRP vào địa chỉ ví Ripple của bạn trên FinanceX, hãy nhập chính xác địa chỉ ví XRP và mã Tag XRP ứng với tài khoản của bạn.
Khi bạn không nhập mã này FinanceX sẽ không biết ai là người gửi XRP tới, một số trường hợp nhập sai sẽ dẫn tới việc không thể khôi phục XRP của bạn.

2. RÚT RIPPLE (XRP)

Để rút Ripple (XRP) của bạn từ FinanceX hãy kiểm tra chính xác địa chỉ nhận XRP của bạn có sử dụng mã Tag XRP hay không.
Dưới đây là hướng dẫn rút XRP của bạn từ FinanceX:

Đầu tiên hãy truy cập tới mục Rút Coin:

  1. Chọn Coin XRP Ripple.
  2. Nhập khối lượng XRP bạn muốn rút.
  3. Nhập địa chỉ nhận XRP của bạn.
  4. Nếu địa chỉ nhận XRP có Tag XRP vui lòng nhập Tag XRP của bạn, nếu địa chỉ nhận không có Tag XRP vui lòng chọn [5] No Tag.

Chú ý: Kiểm tra thật kỹ mã Tag XRP của bạn, nếu địa chỉ nhận không có Tag XRP vui lòng không nhập mã Tag XRP, khi bạn nhập SAI mã Tag XRP sẽ dẫn đến việc mất XRP của bạn. 

Sau khi nhập và kiểm tra đầy đủ chính xác thông tin rút Coin của bạn, vui lòng chọn đồng ý. Bạn sẽ nhận được email xác nhận rút XRP.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

FINANCEX – EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles