Rút tiền/coin Về Sai Địa Chỉ

FinanceX sẽ tự động bắt đầu quá trình rút ngay sau khi bạn ấn “Confirm” trong email của bạn. Rất tiếc đây là một quá trình không thể đảo ngược. Do tính ẩn danh của blockchain, FinanceX không thể  định vị được số coin này của bạn ở đâu. Nếu bạn nhầm địa chỉ khi gửi số coin của mình, hãy thử cách nào đó liên hệ với người nhận số coin này và thoả thuận với họ.

Nếu bạn rút coin về một sàn giao dịch khác nhưng sai địa chỉ rút hoặc không có tag/memo hay những thông tin cần thiết theo yêu cầu, hãy liên hệ với sàn mà bạn rút coin về để có thể lấy lại được tài sản của mình.

Was this article helpful?

Related Articles