Rút Tiền Tối Thiểu

Tại sao có số tiền rút tối thiểu?

Trong ví tiền điện tử hoạt động cao như ví nóng của FinanceX, số lượng đầu vào (tiền gửi) và đi ra ngoài (rút tiền) là rất lớn. Trong thời gian hoạt động cao, nhiều đầu vào và đầu ra ví nhỏ gây ra sự chậm trễ kỹ thuật và người dùng phải đợi lâu hơn để nhận được tiền rút.

Yêu cầu số tiền rút tối thiểu khuyến khích người dùng kết hợp nhiều lần rút tiền nhỏ hơn thành số tiền rút tiền lớn hơn. Điều này cho phép FinanceX xử lý các yêu cầu hiệu quả hơn và tất cả người dùng có thể tận hưởng dịch vụ nhanh hơn.

Was this article helpful?

Related Articles