Rút Coin Nhưng Không Nhận Đủ

Tôi đã thực hiện giao dịch từ FinanceX sang một sàn/ví khác nhưng vẫn chưa nhận được coin. Tại sao vậy ?

Nếu bạn gặp vấn đề rút và không nhận đủ coin, hãy kiểm tra phần thông tin trong lịch sử tương ứng ở phần [Rút coin] của sàn FinanceX.

Ở đây có nhưng bước sau để bạn kiểm tra xác nhận:

  • Nếu blockchain cho thấy giao dịch vẫn chưa được xác nhận xong, hãy kiên nhẫn và đợi quá trình xác nhận được hoàn tất.
  • Nếu blockchain cho thấy giao dịch vừa được xác nhận, có nghĩa rằng FinanceX đã chuyển số coin thành công và không thể tác động gì nữa. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy thoả thuận với người nhận, người chủ của địa chỉ ví bạn vừa gửi tới.

Chúng tôi sẽ làm hết sức để xử lí vấn đề nhanh nhất có thể. Lưu ý, những yêu cầu hỗ trợ có ảnh đính kèm sẽ được ưu tiên trước.

 

Was this article helpful?

Related Articles