Quên/sai Mã Chuyển Tiền

Nếu bạn quên hoặc nhập sai mã mô tả khi chuyển tiền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi các thông tin cần thiết chứng minh bạn đã chuyển tiền, chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi bạn sớm nhất có thể.

Các bước gửi thông tin:

  • Đăng nhập vào FinanceX

  • Chọn [Số dư ] -> [Tiền mặt]

  • Nhấn vào “chi tiết” trong lịch sử gửi tiền

  • Nhấn vào ô số 1 để tải lên thông tin chuyển khoản của bạn
  • Mô tả vấn đề của bạn trong ô số 2 sau đó chọn “Gửi bằng chứng xác thực”

 

Was this article helpful?

Related Articles