Phí Giao Dịch Trên FinanceX

 

Hạng mục

Giảm phí

Điều kiện

Nhóm thông thường

0%

 
Nhóm VIP 1

25%

Gía trị giao dịch đạt 15 tỷ/tháng
Nhóm VIP 2

50%

Gía trị giao dịch đạt 30 tỷ/tháng
Nhóm VIP 3

75%

Gía trị giao dịch đạt 50 tỷ/tháng

Là đối tác quan trọng

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles