Những Lưu Ý Bảo Mật

Để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn khi tham gia giao dịch, bạn cần lưu ý tới 4 yếu tố bảo mật như sau:

  • KHÔNG đưa mật khẩu của bạn cho bất cứ ai!
  • KHÔNG gọi điện nói chuyện với bất cứ ai tự nhận là hỗ trợ người dùng của FinanceX!
  • KHÔNG gửi tiền, coin,token cho bất cứ ai tự nhận là thành viên của đội ngũ FinanceX.
  • LUÔN bật bảo mật xác thực 2 lớp Google (Google Two Factor Authentication)!

Mọi thắc mắc xin liên hệ email [email protected]TelegramFacebookLiveChat.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles