[Mobile APP] – Hướng dẫn rút coin từ sàn giao dịch FinanceX.

1, Chọn mục Số Dư-> Chọn Coin bạn muốn Rút.

2, Bấm chọn “RÚT”.

3, Nhập khối lượng coin, bạn có thể chọn Lớn nhất để rút hết số dư => Nhập địa chỉ ví của bạn sau đó bấm “Đồng ý”.

4, Một mã xác thực OTP được gửi đến địa chỉ email đăng ký của bạn, Copy và nhập OTP vào sau đó bấm “Đồng ý”.

Vui lòng chờ đến khi giao dịch được hoàn thành.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles