[Mobile APP] – Hướng dẫn rút coin từ sàn giao dịch FinanceX

Xin chào,

Dưới đây là các bước rút Coin từ FinanceX
Bước1: Chọn mục Số Dư-> Chọn Coin bạn muốn Rút.

Bước 2: Bấm chọn “RÚT”.

Bước 3:  Nhập khối lượng Coin và địa chỉ ví của bạn sau đó bấm “Đồng ý”.

Bước 4: Nhập mã 2FA Google Authenticator-> Bấm “Đồng Ý” để qua bước bảo mật.

Bước 5:  Một mã xác thực OTP được gửi đến địa chỉ email đăng ký của bạn, Copy và nhập OTP vào sau đó bấm “Đồng ý”.

Vui lòng chờ đến khi giao dịch được hoàn thành.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

FinanceX Team

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles