[Mobile APP] – Hướng dẫn gửi coin vào sàn giao dịch FinanceX.

1, Chọn mục Số Dư-> Chọn Coin bạn muốn gửi.

2, Bấm Gửi.

3, Hãy gửi coin của bạn tới địa chỉ ví của bạn, hãy kiểm tra chính xác địa chỉ ví trước khi gửi để đảm bảo an toàn, bất cứ một sai sót nào cũng có thể dẫn tới việc mất coin.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles