Lưu Ý Lừa Đảo Qua Email

Có những báo cáo rằng người dùng nhận được những email lừa đảo, tự nhận là FinanceX, quảng cáo về “ERC20 Token Import”.

Đây là một hình thức lừa đảo để đánh cắp coins/tokens từ ví của bạn (không phải tài khoản FinanceX của bạn).

KHÔNG BAO GIỜ đưa private key/backup key của bạn cho bất cứ ai.

Was this article helpful?

Related Articles