Lịch Sử Lệnh Và Giao Dịch

Đối với một chiều sâu tổng quan về tài khoản và lịch sử giao dịch, bạn có thể tải lịch sử đơn đặt hàng cũng như lịch sử lệnh theo bất kỳ phạm vi ngày nào được yêu cầu.

    1. Chọn phạm vi ngày thích hợp
    2. Nhấn  vào ký hiệu tải xuống trong phần lịch sử đặt lệnh để tải xuống.

 

Tất cả các báo cáo được tải xuống ở định dạng .xls.

Was this article helpful?

Related Articles