Không Nhận Được Email

Nếu bạn thực hiện giao dịch gửi/rút tiền hoặc coin mà không nhận được email xác nhận. Hãy làm theo đúng các bước sau:

  1. Đảm bảo chắc chắn địa chỉ email bạn sử dụng là đúng, không nhầm lẫn khi nhập địa chỉ email.
  2. Hãy kiểm tra thử phần Spam trong email của bạn.
  3. Đảm bảo rằng phần mềm email bạn sử dụng vẫn hoạt động tốt.
  4. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng Gmail hoặc Outlook.

Nếu bạn đã làm theo những bước trên nhưng vẫn không nhận được email, vui lòng hủy yêu cầu gửi/rút tiền hoặc coin vừa rồi và đặt 1 lệnh mới. Sau khi đặt lệnh mới mà vẫn không nhận được email, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để được tư vấn và giải quyết.

 

Was this article helpful?

Related Articles