Không Nhận Được Email Xác Thực

Trường hợp1: bạn đăng ký tài khoản nhưng không nhận được email của FinanceX:

  1. Hãy đảm bảo chắc chắn địa chỉ email bạn sử dụng là email đúng, không nhầm lẫn khi nhập địa chỉ email.
  2. Kiểm tra thư mục spam email của bạn hoặc các thư mục khác để tìm kiếm email
  3. Đảm bảo ứng dụng email hoạt động và nhận email bình thường
  4. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng Gmail, Outlook hoặc QQ email.

Trường hợp 2: Bạn không nhận được email xác thực google 2FA

  1. Kiểm tra kết nối internet
  2. Đảm bảo ứng dụng email hoạt động và nhận email bình thường

Nếu bạn vẫn  không nhận được email, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi và làm theo hướng dẫn để FinanceX có thể tư vấn và hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể.

 

Was this article helpful?

Related Articles