[IOS APP] – Hướng dẫn gửi coin vào sàn giao dịch FinanceX.

1, Chọn mục Số Dư-> Gửi

2, Bấm Coin.

3, Chọn coin bạn muốn gửi tới ví FinanceX của bạn

4. Sao chép địa chỉ ví của bạn và gửi coin đến địa chỉ ví đó.

 

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?