[IOS APP] – Hướng dẫn giao dịch tại sàn giao dịch FinanceX.

1, Đăng nhập tài khoản của bạn trên ứng dụng FinanceX-> Chọn mục Giao dịch->Chọn cặp giao dịch->Chọn Mua/Bán

 

2, Nhập giá và khối lượng-> Bấm Mua/Bán

3, Để xem lệnh chờ và lịch sử lệnh bấm chọn mục Lệnh.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles