[IOS APP] – Hướng dẫn Đổi mật khẩu của bạn tại sàn giao dịch FinanceX.

1, Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên ứng dụng FinanceX.

2, Bấm chọn mục Tài Khoản sau đó bấm chọn nút Cài Đặt.

3, Bấm chọn Đổi Mật Khẩu.

4, Nhập đầy đủ các thông tin sau:

  •  mật khẩu hiện tại của bạn vào ô trên cùng.
  • mật khẩu mới vào 2 ô tiếp theo.
  • mã xác thực Google Authenticator của bạn (Nếu có).

5, Bấm “Đổi mật khẩu”

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles