[IOS APP] – Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại sàn giao dịch FinanceX.

1, Bấm chọn Tài Khoản góc dưới bên phải.

2, Bấm chọn Đăng Ký

3, Chọn quốc gia và nhập địa chỉ email của bạn sau đó bấm Tiếp theo.

4, Điền đầy đủ thông tin:

  • nhập mật khẩu của bạn (mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt).
  • nhập mã giới thiệu (Nếu có).
  • đọc điều khoản sau đó chọn “Tôi đã đọc và chấp nhận điều khoản”.
  • bấm “Hoàn thành”.

5, FinanceX sẽ gửi email xác nhận đăng ký tới địa chỉ Email của bạn, hãy truy cập email để xác nhận quá trình đăng ký.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần giải đáp, vui lòng gửi email đến nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?