Hướng Dẫn Xử Lý Khi Bị Lỗi Giao Dịch.

  1. Nếu giao dịch của bạn chưa được xử lý :
  • Hãy kiểm tra giá lúc mở giao dịch và chắc chắn là giá đó đúng với giá đặt mua hoặc giá rao bán và đúng số lượng hay không.
  • Nếu bạn muốn thực hiện xong giao dịch, bạn có thể huỷ bỏ giao dịch cũ trong phần “Lệnh chờ khớp” và thực hiện lệnh mua bán mới với giá cạnh tranh hơn.
  1. Nếu bạn không thể huỷ lệnh mua bán hay đồng coin không được trả về trong tài khoản của bạn, hãy gửi email hỗ trợ và gắn kèm :
  • Ảnh chụp màn hình giao dịch.
  • Ảnh chụp màn hình lỗi giao dịch hay không có coin vào tài khoản.

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề tốt nhất và nhanh nhất. Hãy nhớ, những yêu cầu hỗ trợ có kèm chụp màn hình sẽ được ưu tiên giải quyết trước.

 

Was this article helpful?

Related Articles