Hướng Dẫn Xử Lí Lỗi Google Auth (2FA) Binding Failure

Làm thế nào để xử lí lỗi “binding failed” ?

  • Hãy kiểm tra chắc chắn “Google Authenticator” app đã được cài trên điện thoại của bạn.
  • Hãy kiểm tra chắc chắn thời gian(đồng hồ) trên điện thoại của bạn ( điện thoại mà cài Google Authenticator) và máy tính ( máy tính bạn sử dụng để đăng nhập vào trang web FinanceX) đã được đồng bộ giống nhau.  
  • Đăng nhập vào trang web FinanceX và nhập đúng mật khẩu và mã 2FA.

Hướng dẫn bảo mật Google 2FA: http://support.financex.io/faq/huong-dan-cai-dat-xac-thuc-hai-lop/?lang=vi

Trong trường hợp bạn không có điện thoại thông minh có thể cài đặt Google Authenticator, bạn có thể sử dụng xác nhận qua email. Hãy bật Xác nhận email trong tài khoản của bạn.

Was this article helpful?

Related Articles