Hướng Dẫn Rút Tiền FinanceX

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên FinanceX

Bước 2: Chọn [Số dư ] -> [Tiền mặt] -> [Rút] -> Điền đầy đủ thông tin -> Đồng ý

Bước 3: Nhập mã xác thực hai lớp -> Click “Đồng ý”

 

Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo:

Bước 4: Đăng nhập email của bạn để xác nhận yêu cầu rút tiền

Nhấn vào link “Gửi và rút tiền” -> Chọn “Rút”

Sau khi yêu cầu rút tiền của bạn được xác nhận, trạng thái trong phần lịch sử của bạn sẽ hiển thị là “Đang xử lý”

Sau khi hệ thống chấp nhận yêu cầu rút tiền của bạn được hoàn tất, trạng thái trong lịch sử sẽ chuyển thành “Đã hoàn thành.

Mọi thắc mắc xin liên hệ email [email protected]TelegramFacebookLiveChat.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles