Hướng Dẫn Rút Coin

Bước 1: Đăng nhập vào website chính thức của FinanceX

Bước 2: {Số dư}->{Coin}->{Rút}-> Điền đầy đủ thông tin-> Đồng ý

Bước 3: Nhập mã xác thực hai lớp  -> Đồng ý

Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo:

Tại phần lịch sử trạng thái lệnh của bạn sẽ hiển thị như sau:

 

Bước 4: Đăng nhập gmail -> confirm

 

Khi đó trạng thái lệnh của bạn sẽ đổi thành:

 

Khi coin của bạn được chuyển đi, trạng thái trong lịch sử của bạn sẽ hiển thị là “Hoàn thành”.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ email [email protected]TelegramFacebookLiveChat.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles