Hướng dẫn lấy lại email kích hoạt tài khoản

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản nhưng chưa xác nhận đăng ký trong liên kết gửi đến email của bạn thì tài khoản của bạn chưa được kích hoạt thành công và không thể đăng nhập được. Sau 24h liên kết gửi đến email xác nhận kích hoạt tài khoản sẽ hết hạn, bạn cần thực hiện việc gửi lại một liên kết kích hoạt tài khoản mới đến email của bạn.
Hãy thực hiện theo các bước sau để kích hoạt tài khoản của bạn:

Bước 1: Bạn hãy truy cập email của bạn mở liên kết xác thực bằng cách bấm nút “Confirm”. Nếu không thể tìm thấy email liên kết hãy truy cập https://financex.io và “Đăng nhập” thông tin của bạn.

Bước 2: Bạn sẽ được chuyển đến một trang website mới cho phép bạn gửi lại email kích hoạt tài khoản của mình. Sau đó bạn bấm chọn “gửi lại email xác thực”.

Bước 3: Một email xác thực mới sẽ được gửi vào email của bạn, hãy kiểm tra kỹ các hộp thư của bạn và xác nhận email mới bằng cách bấm nút “Confirm”.

Hệ thống  thông báo tài khoản của bạn đã được kích hoạt thành công. Hãy bấm chọn đăng nhập và thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch FinanceX.

Chúc bạn thành công!

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles