Hướng dẫn kích hoạt tính năng thanh toán phí giao dịch bằng FNX

Xin chào các FinanceXers,

Như chúng tôi đã thông báo trong Whitepaper, FinanceX sẽ áp dụng giảm giá cho phí giao dịch sử dụng FNX Token theo tỉ lệ phần trăm (%) so với phí giao dịch mặc định theo các mốc thời gian sau:

Chi tiết: Thời gian áp dụng bắt đầu từ 00:00 theo giờ UTC.

Thời Gian Tỷ lệ Giảm Giá Phí
Bắt đầu ngày Kết thúc ngày
Từ 15/01/2019 đến 14/07/2019 50%
Từ 15/07/2019 đến 14/01/2020 20%
Từ 15/01/2020 đến 14/01/2021 15%
Từ 15/01/2021 đến 14/01/2022 8.5%
Từ 15/1/2022 0%

Để sử kích hoạt tính năng thanh toán phí bằng FNX hãy đảm bảo các điều kiện sau:

  • Số dư FNX trong tài khoản >= số tiền phí giao dịch trên mỗi lệnh.
  • Nút kích hoạt tính năng trả phí bằng FNX ở trạng thái “ON“.

Hướng dẫn chi tiết kích hoạt tính năng trả phí bằng FNX:

Bước 1:  Truy cập vào mục “Tài khoản“.

Bước 2: Bật tính năng trả phí bằng FNX (Trạng thái ON : đang bật, OFF: đang tắt).

Xem thêm các Ưu đãi giảm phí khác tại FinanceX.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

FINANCEX – EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?