Hướng Dẫn Gửi Tiền FinanceX

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản FinanceX của bạn

Bước 2: Chọn [Số dư] ->[Tiền mặt] ->[Gửi] -> Điền số tiền bạn muốn nạp vào ô “Gửi tiền” -> Đồng ý

Bạn cần chuyển chính xác nội dung chuyển khoản và thông tin người nhận như thông báo (nội dung chuyển khoản = dãy số trong ô mô tả). Nếu bạn chuyển đúng thông tin được cung cấp thì số tiền của bạn sẽ được tự động chuyển vào tài khoản FinanceX.

 

Sau khi bạn thực hiện chuyển tiền, hệ thống sẽ tự động chuyển số tiền đó vào tài khoản của bạn tại sàn FinanceX.

Was this article helpful?

Related Articles