Hướng Dẫn Gửi/Rút Binance Coin tới ví BNB tại FinanceX

Xin chào FinanceXers,

FinanceX chính thức niêm yết Binance Coin (BNB) và hỗ trợ Binance Chain. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khị Gửi/Rút BNB tại FinanceX: 

GỬI BINANCE COIN (BNB): 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại FinanceX.

Bước 2: Truy cập [GIAO DỊCH] → [SỐ DƯ]→ [COIN]

Bước 3: Bấm mục [Gửi]→[Chọn Coin BNB]

CHÚ Ý: FinanceX hỗ trợ Gửi các token BNB ở cả 2 dạng: Binance Chain mainnetERC20. Hãy kiểm tra chính xác và chọn đúng địa chỉ ví của bạn, bất kỳ 1 sai lầm cũng có thể dẫn đến việc mất coin của bạn.

  • Token BNB ERC20 hãy Gửi vào địa chỉ BNB ERC 20 của bạn tại FinanceX. Chúng tôi sẽ tự động chuyển những token BNB ERC20 này thành token BNB Binance Chain mainnet.

  • Token BNB Binance Chain mainnet hãy Gửi vào địa chỉ ví BNB Binance Chain của bạn tại FinanceX. Trước tiên hãy chọn mục ” Tôi hiểu rằng không dùng MEMO sẽ mất BNB đã gửi” sau đó bấm Tiếp tục gửi.

Gửi token BNB Binance Chain tới địa chỉ ví BNB Binance Chain tại FinanceX bạn cần nhập đầy đủ, chính xác: Địa chỉ ví BNB Binance Chain và mã MEMO tương ứng với tài khoản của bạn.

RÚT BINANCE COIN (BNB): 

FinanceX chỉ hỗ trợ rút các token BNB tới các địa chỉ ví BNB Binance Chain mainnet, các địa chỉ ví BNB ERC20 sẽ không thể nhận được token BNB Binance Chain. Hãy đảm bảo rằng địa chỉ ví nhận BNB của bạn là địa chỉ ví BNB Binance Chain mainnet.

Bước 1:  Bấm mục [Rút] → [Chọn Coin BNB]

Bước 2: Nhập các thông tin sau:

    • Khối lượng BNB
    • Địa chỉ nhận BNB
    • Memo (nếu có), không có hãy bấm “No Memo”

Bước 3: Bấm [Đồng ý] sau đó truy cập email để xác nhận yêu cầu rút BNB của bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ email [email protected]TelegramFacebookLiveChat.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles