Hướng Dẫn Giao Dịch tại Sàn FinanceX

Bước 1: Đăng nhập vào website chính thức của FinanceX

Giao diện giao dịch của FinanceX

  1. Cặp giao dịch coin bạn đang xem và số lượng giao dịch trong 24h.
  2. Nhập thông tin mua coin.
  3. Nhập thông tin bán coin.
  4. Cập nhật các giao dịch mua bán gần nhất.
  5. Giá mua.
  6. Giá bán.
  7. Các cặp giao dịch và các thị trường khác nhau.
  8. Biểu đồ giao dịch của đồng coin và thị trường.

Bước 2: Nếu bạn muốn mua đồng BTC bằng VND, hãy chọn Thị trường VND và chọn cặp giao dịch BTC/VND

Vào phần Mua BTC, chọn giá của đồng BTC và nhập khối lượng, ấn mua BTC và bạn đã hoàn tất giao dịch mua. (Bán BTC cũng làm tương tự)

Bước 4: Theo dõi lệnh mua/bán tại lệnh chờ khớp

Bước 5: Lệnh mua/bán sau khi khớp sẽ được đưa về lịch sử lệnh hoặc bạn có thể xem chi tiết lịch sử lệnh bằng cách tích vào Lệnh -> Lịch sử lệnh)

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Hướng dẫn gửi tiền: https://support.financex.io/faq/huong-dan-gui-tien-financex-2/?lang=vi

Hướng dẫn rút tiền: https://support.financex.io/faq/huong-dan-rut-tien-financex/?lang=vi

Hướng dẫn gửi coin: https://support.financex.io/faq/cach-gui-coin-vao-fnx/?lang=vi

Hướng dẫn rút coin: https://support.financex.io/faq/huong-dan-rut-coin/?lang=vi

Was this article helpful?

Related Articles