Hướng dẫn chuyển KDC từ sàn FinanceX sang Binance Dex

KDC hiện tại được phát hành trên TRON Blockchain và giao dịch tại sàn FinanceX trên cặp KDC/USDT. Token này chỉ có thể lưu trữ trên ví hỗ trợ giao thức TRC20. Còn KDC được niêm yết trên sàn Binance DEX là token được phát hành trên Binance Chain. Do đó không thể trực tiếp rút KDC trên sàn FinanceX về ví Binance Chain. FinanceX sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi (swap) KDC từ sàn FinanceX sang sàn Binance DEX.

Cách thức chuyển đổi như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên sàn FinanceX

Bước 2: Chọn “Số dư” => “Coin” => “Rút” => “Chọn coin” => “KDC”

Bước 3:

  • Nhập khối lượng coin bạn muốn rút tại phần “KL” (1)
  • Nhập địa chỉ ví trên sàn Binance Dex của bạn tại phần “Địa chỉ nhận” (2)
  • Tích vào nút “Is Swap” để các nhận chuyển coin sang sàn Binance Dex (3)

Bước 4: Ấn vào nút “Đồng ý”  và thực hiện các bước xác thực tiếp theo như khi bạn rút các coin khác (https://support.financex.io/faq/huong-dan-rut-coin/?lang=vi)

Lưu ý: Nếu bạn chuyển coin về địa chỉ ví khác không phải địa chỉ ví trên sàn Binance Dex, vui lòng ko tích vào ô “Is Swap” để tránh tình trạng mất mát và thất lạc coin. FinanceX sẽ không chịu trách nhiệm về số coin mà bạn đã ấn nhầm vào ô “Is Swap” khi bạn chuyển coin về ví thường (không phải ví trên sàn Binance Dex)

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn chuyển đổi và giao dịch KDC trên sàn Binance Dex

Mọi thắc mắc xin liên hệ email [email protected]TelegramFacebookLiveChat.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

 

Đội ngũ FinanceX

Was this article helpful?

Related Articles