Hướng Dẫn Chương Trình Giới Thiệu

  • Đăng nhập website chính thức của FinanceX

  • Click “Tài khoản”

  • Chọn phần “Giới thiệu”

  • Click vào biểu tượng bên cạnh link để copy link

  • Gửi link cho bạn bè hoặc chia sẻ link qua fb hoặc twiter

Nếu như có người click vào link để đăng ký và giao dịch trên sàn FinanceX, bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ phí giao dịch của người được giới thiệu. Ngoài ra, người được giới thiệu cũng sẽ được hưởng chiết khấu 1 tỷ lệ phí nhất định mỗi khi họ giao dịch.

Was this article helpful?

Related Articles