Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân và quốc gia của bạn

FinanceX đã xây dựng chức năng cho phép bạn cập nhật thông tin cá nhân và quốc gia của bạn. Để cập nhật thông tin cá nhân vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản FinanceX  tại https://financex.io/.

Bước 2: Truy cập vào mục “TÀI KHOẢN”, sau đó chọn mục ”Tài khoản ” của bạn.

Tại mục tài khoản bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi quốc gia của bạn.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn và chọn quốc gia của bạn.

Bạn phải cập nhật đầy đủ các thông tin trên để hoàn thành việc thay đổi thông tin và quốc gia của bạn.

Bước 4: Bấm nút “GỬI”, hệ thống sẽ gửi thông báo thành công, như vậy tài khoản của bạn đã được cập nhật thông tin cá nhân và quốc gia của bạn.

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?

Related Articles