Hướng Dẫn Cài Đặt Xác Thực Hai Lớp Qua Email

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên FinanceX:

  • Click”Tài khoản” góc trên bên phải màn hình:

  • Ở phần “Bảo mật”, chọn “Bật” xác thực email:

  • Nhập email, mật khẩu
  • Click “Đồng ý”

-> Bật xác thực qua email thành công

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn tắt xác thực 2 lớp qua google authenticator: http://support.financex.io/?post_type=ht_kb&p=1949&lang=vi&preview=true

Was this article helpful?

Related Articles