Hướng Dẫn Cài Đặt Xác Thực Hai Lớp Qua Google Authenticator

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên FinanceX:

  • Click”Tài khoản” góc trên bên phải màn hình:

  • Ở phần “Bảo mật”, chọn “Bật” xác thực google:

  • Cài đặt ứng dụng google authenticator

  • Quét mã vạch                     

  • Sao chép và lưu lại địa chỉ key

  • Nhập mật khẩu tài khoản của bạn và nhập mã code hiển thị trong goodle authenticator

  • Click “Hoàn tất” => bật xác thực google 2FA thành công

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn tắt xác thực 2 lớp qua email: http://support.financex.io/faq/huong-dan-cai-dat-xac-thuc-hai-lop/?lang=vi

Mọi thắc mắc xin liên hệ email [email protected]TelegramFacebookLiveChat.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

Đội ngũ FinanceX

 

EXCHANGE MADE SIMPLE

Was this article helpful?

Related Articles