Gửi/rút Tiền Nhưng Chưa Nhận Được

Tôi đã thực hiện giao dịch gửi tiền vào FinanceX nhưng vẫn chưa nhận được tiền vào tài khoản FinanceX của tôi. Tại sao vậy ?

Hệ thống của FinanceX sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản của bạn tại FinanceX sau khi bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền cho chúng tôi. Thông thường quá trình này thường diễn ra trong vòng 5’ ngay sau khi bạn chuyển tiền.

Khoảng 1 tiếng (trong giờ làm việc của ngân hàng) sau khi bạn thực hiện giao dịch mà vẫn chưa nhận đk tiền, vui lòng gửi cho chúng tôi biên lai chuyển tiền của bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ xử lý vấn đề của bạn nhanh nhất có thể.

Tôi đã thực hiện giao dịch rút tiền nhưng vẫn chưa nhận được tiền ?

Sau khi thực hiện yêu cầu rút tiền, bạn có thể theo dõi trạng thái giao dịch trong phần lịch sử rút tiền.

  • Nếu trạng thái hiển thị là “email sent”: vui lòng đăng nhập vào email của bạn để xác nhận rút tiền
  • Nếu trạng thái hiển thị là “processing”: yêu cầu rút tiền của bạn đang được hệ thống xem xét
  • Nếu trạng thái hiển thị là “complete”: tiền đã được chuyển về tài khoản của bạn

Vì vậy, nếu trạng thái hiển thị là “complete” mà bạn vẫn chưa nhận được tiền, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Was this article helpful?

Related Articles