Độ Chính Xác Được Tính Bằng Cách Sử Dụng Các Chữ Số Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Mức độ chính xác của tất cả các giá giao dịch được tính toán dựa trên các số liệu quan trọng.

Chúng tôi sử dụng:

 • Giá
  • 8 số sau dấu phẩy đối với BTC
  • làm tròn số đối với VND
 • Khối lượng
  • 8 số sau dấu phẩy đối với tất cả các coin
 • Tổng
  • 8 số sau dấu phẩy đối với BTC
  • làm tròn số đối với VND

Điều này dựa trên cách các thị trường toàn cầu truyền thống tự động xử lý độ chính xác của các giá trị nhỏ, trung bình và lớn. Lý do đằng sau điều này là số tiền càng cao thì số thập phân càng ít liên quan. Hệ quả là đúng với số lượng rất nhỏ, nơi có độ chính xác cao hơn.

 

Was this article helpful?

Related Articles