Coin Chưa Vào Tài Khoản

Tôi gửi từ một sàn giao dịch khác tới FinanceX và đã có thông báo giao dịch hoàn tất nhưng tôi vẫn chưa nhận được gì trên FinanceX ?

Một lệnh được đánh dấu là “Completed” (Hoàn tất) hay “Successs” (Thành công) trên một sàn không có nghĩa là giao dịch đó đã được xử lí hoàn tất tới sàn giao dịch nhận giao dịch đó. Nó chỉ đơn giản thông báo rằng giao dịch đó đã được gửi lên blockchain thành công.

Khi một giao dịch đã lên trên blockchain, sẽ vẫn cần một khoảng thời gian để xác nhận và chuyển đến sàn giao dịch được gửi tới. Blockchain khác nhau yêu cầu một lượng xác nhận khác nhau trước khi giao dịch đó được xác minh.

Việc blockchain bị nghẽn vì quá nhiều giao dịch, gây ra những chậm trễ không như mong đợi là chuyện bình thường.

Chú ý: Nếu giao dịch đã được xác nhận bởi Blockchain những vẫn không thấy trong tài khoản FinanceX của bạn, hãy gửi một yêu cầu hỗ trợ và đính kèm:

  • Ảnh chụp màn hình Blockchain explorer với giao dịch đã được xác nhận;
  • Ảnh chụp màn hình số dư tài khoản của bạn;

Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất có thể. Và những yêu cầu hỗ trợ với ảnh chụp màn hình làm bằng chứng sẽ được ưu tiên xử lí.

Was this article helpful?

Related Articles