Chuyển Sang Ví Tiền Của Bên Thứ Ba

Chúng tôi khuyến khích tất cả người dùng chỉ gửi tiền từ FinanceX đến ví mà họ có toàn quyền kiểm soát. Điều này bao gồm ví sàn và các dịch vụ khác khi bạn kiểm soát một tài khoản.

Nếu bạn muốn gửi tiền vào ví hoặc tài khoản bạn không kiểm soát được, vui lòng đảm bảo rằng giao dịch được chuyển qua ví tiền trung gian trước khi gửi tới ví của bên thứ ba.

Các giao dịch được thực hiện cho ví của bên thứ ba không được thực hiện trực tiếp bằng tài khoản FinanceX và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc hoàn tất giao dịch của bạn.

Was this article helpful?

Related Articles