Hoàn thành nâng cấp thị trường USDC

Xin chào các FinanceXers, FinanceX đã hoàn thành nâng cấp thị trường USDC các FinanceXers có thể bắt đầu giao dịch tại thị trường USDC kể từ 11:30 ngày 16 tháng 5 năm 2019 (GMT+7). Nếu có bất cứ vấn đề và sự cố gặp phải trong quá trình sử […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 15:00 giờ ngày 08/05/2019  đến 10:00 giờ ngày 09/05/2019. FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch rút coin trong thời gian nâng cấp.  Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và […]

Nâng cấp thị trường USDC và FNX

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp tại 2 thị trường USDC và FNX bắt đầu vào lúc 23:00 giờ ngày 24/04/2019  đến 23:00 giờ ngày 26/04/2019 (GMT+7). FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch MUA/BÁN tại 2 thị trường USDC và FNX trong thời gian nâng cấp.  Chúng […]

Thông báo nâng cấp hệ thống

Xin chào FinanceXers, FinanceX sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống bắt đầu vào lúc 22:00 giờ ngày 19/04/2019  đến 00:00 giờ ngày 20/04/2019 (GMT+7). FinanceX sẽ tạm ngừng việc giao dịch MUA/BÁN/NẠP/RÚT trong thời gian nâng cấp.  Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể xảy ra và […]